.
 


Význam loga Dobrovoľníctva Útechy

Logo dobrovoľníctva útechy chce byť akýmsi listom, v ktorom predstavuje samé seba. Cez tento obraz chceme vyjadriť identitu doborovoľníctva útechy.
Logo je zložené zo siluety človeka, ktorého nohy sú v pohybe a rukami chce objať svet. Jeho telo je zložené z dvoch písmen: D čo znamená Dobrovoľníctvo a U vyjadruje charizmu útechy.
Dobrovoľník útechy svojimi rozpätými rukami chce vyjadriť prijatie, odovzdanosť, toleranciu, rozmanitosť a potreby sveta. Je to človek otvorený, ktorý neustále vychádza zo seba samého, je nezištný a slobodný, vždy pripravený ísť hľadať toho kto potrebuje pomoc. Tiež vyjadruje otvorenosť trascendecii, prijatie Boha, ktorý je život a útecha, a ktorý nás pozýva otvoriť sa svetu.
Jeho nohy sú v pohybe a vyjadrujú dynamizmus ustarosteného a motivovaného človeka, ochotného vždy vykročiť, ktorý sa neprispôsobuje svetu, ale sníva o tom ako ho premeniť na ľudskejší, solidárnejší...
Hlava znamená, že dobrovoľník je človek pevný, schopný zaviazať sa a verný svojim kritériam, má zmysel pre život,  je schopný rozlišovať, a má pevnú vôľu a odhodľanie, ktoré nevychádza zo sentimentalizmu, ale z osobného rozhodnutia. Dobrovoľník potrebuje "hlavu", pretože sa potrebuje formovať, uvažovať, zladiť svoje hodnoty, aby konal podľa nich. Jeho hlava je otvorená na bezvýhradné a empatické prijatie rozdielov, s pružnosťou a bez mentálnych zábran...
Svet plný farieb vyjadruje rozmanitosť ľudstva: v jeho kultúre, v jazyku, v ideológii, v náboženstve, vo vnútornom svete...Farebnosť sveta chce tiež poukázať na všetky situácie, ktoré sa vo svete prežívajú a ktoré sa dobrovoľník útechy cíti byť pozvaní prijať.
Dvomi farbami oranžovou a modrou chceme vyjadriť dva rozmery dobrovoľníctva útechy: byť a konať.
Modrá farba vyjadruje pokoj, vyrovnanosť, rozvážnosť, istotu, ktorá vychádza z toho, že sme si vedomí, že život je oveľa viac než len to čo vidíme a čoho sa môžeme dotýkať, je viac ako ako naše schopnosti a hranice...Keď vstupujeme do sveta odovzdanosti a nezištnosti, vstupujeme do logiky trascendencie, ktorá nás prevyšuje.
Túžba dobrovoľníka je dať najavo, to čo nosí vnútri, odovzdať svoju skúsenosť a to čo mu dáva život a tak sa rozvíjať a upevňovať, a tiež sprevádzať v raste iných. Zdroj našej odovzdanosti a nezištnosti nachádzame v Bohu, ktorý  je Život a Útecha, a ktorý nás učí milovať bezpodmienečným spôsobom, nám umožňuje prežívať zdravým spôsobom aj naše sklamania a nás pobáda prekonať prekážky, ktoré nám bránia priblížiť sa k iným bez strachu a bez predsudkov.
Oranžovou farbou chceme vyjadriť energiu, optimizmus, hodnotu dobrovoľníka. Dôveru v seba samého, ktorá vychádza z uvedomenia si, že je len nástrojom, a že nie všetko závisí len od neho. Zväčšuje sebaúctu, pomáha čeliť všetkým nástrahám, aby sa človek mohol rozvíjať a vydávať zo seba to najlepšie v každej situácii. Učí brať úspechy a sklamania ako skúsenosti, z ktorých sa môžeme poučiť. Sprostredkováva pozitívnu silu, aby sa projekty a cieľe dotiahli do konca.
Ťahy loga vyjadrujú význam tela, spolupatričnosť, význam rodiny, bez individualizmu, s vedomým, že  všetci spolu s naším osobným prejavom vytvárame tieto ťahy dobrovoľníctva útechy, ktoré je vždy otvorené, neukončené, prebieha v súčastnosti a projektuje do budúcnosti.