Charizma

 

 • Charizmou našej Kongregácie je utešovať: 

  Prinášať svetu silu lásky, ktorá je plnosťou viery a aj skúsenosťou kríža.

  Byť nástrojom poznania Boha, ktorý je Láska, a prinášať útechu dnešnému smutnému, utrápenému svetu.

  Privádzať k skúsenosti Kristovej lásky, ktorý je Tešiteľom.

  Sprítomňovať pravdu, dobrotu Krista, ktorý je prejavom Otcovho milosrdenstva, Krista pokoja, Krista radosti, Krista lásky.

  Poskytovať blížnym veľkorysú, neúnavnú a plodnú službu..., ktorej základom je vytrvalá, pevná a dôverná oddanosť Pánovi..., hlboký život modlitby a rozjímania.