.
 


Žilina

 KOMUNITA

Sestry Panny Márie Útechy
  Kukučínova 10
  010 01 ŽILINA
Tel. 041/5620071


mc-za@mail.telecom.sk

  
       Poslanie:
  • Práca a služba v Nocľaharni pre ženy v nudzi a dobrovoľníctvo
  • Práca a služba v Diecéznej charite
  • Vyučovanie na gymnaziu
  • Pastorácia vo väznici
  • Pastorácia s mládežou: stretnutia, modlitby, dobrovoľníctvo
  •  
  
Nocľaháreň