.
 


NITRA

Sestry Panny Márie Útechy
Stračia ulica 38
949 01 NITRA
037/7410488
            
spmu.nr@gmail.com

 

Poslanie:
  • Pastorácia vysokoškolskej mládeže: stretnutia, sväté omše, obnovy, adorácie...
  • Vyučovanie na školách
  • Služba v Diecéznej charite
  • Služba vo farnosti
  • Pastorácia rómskych detí a rodín
  • Práca v lekárni
  • Dobrovoľníctvo