Dobrovoľníctvo Útechy

Služba Dobrovoľníctva útechy je spolupráca bez finančnej odmeny, ktorú členovia hnutia Útecha pre svet a iní kresťansky žijúci laici ponúkajú v niektorom z apoštolských  diel Kongregácie sestier Panny Márie útechy, alebo v iných sociálnych dielach, ako odpoveď na svoj apoštolský záväzok v Cirkvi.
            Dobrovoľníctvo je inšpirované duchom sv.Marie Rosy Molas, ženy, ktorá venovalasvoj život zmierňovaniu rôznych foriem chudoby a tak sprítomňovala vo svete Božiu útechu.
Jej želaním bolo:
„Neželám si viac, nez aby sa chudobnému služilo a aby bol velebený Boh“
„Chcem odovzdať svoj život v láske chorým a chudobným“