.
 


Nocľaháreň pre ženy v núdzi

 

Dom Panny Márie, matky útechy

Zriaďovateľ: Kongregácia sestier Panny Márie útechy

Adresa: Jezuitská ulica, Žilina

Kontakt: 041/5620071

Financovanie: Projekty v zahraničí: v neziskovej organizácii DELWENDE a v Nadácii María Rosa Molas

Kapacita nocľahárne: 9 miest

Otváracia doba: od 19.00 hod. do 7.00 hod. (Počas leta je jeden mesiac nocľaháreň zatvorená)

Poplatok: noc / 0,50 €( pre tie čo majú len sociálne dávky), ostatné / noc / 1 €

Personálne zabezpečenie chodu nocľahárne:  3 sestry, 1 zamestnankyňa a 14 dobrovoľníčok

Služby, ktoré ponúka:

  • Nocľah
  • Jedlo (chlieb, maslo, čaj)
  • Sprcha
  • Pranie
  • Základné poradenstvo
  • Šatník (iba núdznych prípadoch)
  • Doprovod k lekárovi
  • Spolupráca s Diecéznou charitou

Dom sa otvoril 8. decembra 2008 ako odpoveď na sociálnu situáciu v meste, kde ženy bez domova nemali miesto na spanie, pretože Diecézna charita, kvôli priestorom, ktoré má k dispozícii, má miesto len pre mužov, ktorých je na ulici viac a mesto neposkytuje tieto služby ani pre mužov, ani pre ženy.
Dom Panny Márie, matky útechy je inšpirovaný  duchom zakladateľky kongregácie Márie Rosy Molas, ktorá si iba želala, aby sa chudobnému slúžilo a aby bol oslávený Boh. Je to centrum sociálnej pomoci, kde sa ženám, ktoré zostali z rôznych dôvodov bez domova poskytuje v prvom rade možnosť prenocovať. Okrem služieb, ktoré ponúkajú je tu snaha aj o to, aby to bolo tiež miesto kde sa môžu cítiť niekým, kde sa môžu porozprávať a zdieľať, kde sa môžu cítiť súčasťou, kde sa môžu stretať s Bohom. Miesto kde môžu oslavovať,  že sú darom jedni pre druhých,  miesto kde sa môžu smiať, miesto kde môžu cítiť, že život stojí za to.