.
 

PROFIL DOBROVOĽNÍKA ÚTECHY.

       

 

 •       Dobrovoľník si je vedomý toho, že sa prichádza podeliť s darmi, ktoré dostal od Boha, preto v súlade s vlastným povolaním ponúka svoj čas a svoje vedomosti iným núdznym bratom a sestrám na vzájomné obohatenie sa.
 •       Dobrovoľník neprichádza len pomáhať, ale aj sám prijímať pomoc na ceste plnšieho ľudského života a v prežívaní skúsenosti kresťanskej milosrdnej lásky.
 •       Dobrovoľník je osoba dialógu, ktorá má otvorené oči, rada počúva druhých a rozširuje svoje srdce tým, že sa nechá poučiť skúsenosťou núdzneho človeka.
 •       Dobrovoľník sám prežíva skúsenosť, že jeho blízkosť ľuďom na okraji spoločnosti mení aj jeho vlastný životný štýl, keď sa nechá nimi evanjelizovať a keď objavuje, čo od neho Boh cez nich žiada.
 •       Dobrovoľník nežiada za svoju prácu žiadnu finančnú odmenu, ale cíti sa spokojný, pretože môže spolupracovať na veľkej úlohe vytvárania spravodlivejšieho a ľudskejšieho sveta.
 •       Dobrovoľník vie, že proces je rovnako dôležitý ako výsledky, preto je pozorný na to, aby jeho spôsob pomoci neparalyzoval tých, ktorým pomáha.
 •       Dobrovoľník sa prehlbuje v základoch svojej viery, aby na potreby svojich blížnych odpovedal v súlade s Evanjeliom.
 •       Dobrovoľník sa zaväzuje študovať spolu s inými štrukturálne korene tej oblasti na okraji spoločnosti, v ktorej rozvíja svoju činnosť a ich dôsledky v sociálnej a právnej oblasti, aby sa mohli odstrániť.
 •       Dobrovoľník spolupracuje príkladom vlastného života ako aj svojou službou v súlade s vlastnými schopnosťami v niektorej z nasledujúcich oblastí:

 

  • VÝCHOVA A PREVENCIA SOCIÁLNEJ NEPRISPÔSOBIVOSTI
  • ZDRAVOTNÍCTVO, FYZICKY A PSYCHICKY POSTIHNUTÍ, DLHODOBO CHORÍ, INFEKČNE CHORÍ, PREVENCIA A ZDRAVOTNÁ VÝCHOVA
  • ĽUDIA  BEZ  DOMOVA  A TULÁCI
  • VÄZNICE A RESOCIALIZÁCIA
  • STARÍ ĽUDIA
  • EMIGRANTI A ETNICKÉ MENŠINY
  • SPOLUPRÁCA  NA  ROZVOJOVÝCJ PROGRAMOCH V MISIÁCH